Трошоци за зимско одржување во Македонија за сезоната 2016-2017

Posted in Алатки

winter-maintenance

За ангажирање на механизација за чистење на улиците и патиштата од снег, како и за набавка на индустриска сол и ризла, во зимската сезона 2016-2017 година, државните институции ќе потрошат околу 322 милион денари односно над 5,2 милион евра.

Најмногу пари ќе чини  зимското одржување на регионалните и магистралните патишта за што ЈП Македонија пат ќе потроши 3 милиони евра. Останатите околу 2,2 милиони евра се за чистење на улиците на Градот Скопје и општините.

Приказот на сите 57 тендери за одржување на патиштата и улиците во зимската сезона 2016-2017 година покажува дека во трошоците за оваа намена доминантни се оние за користење на механизација и на работници од приватни фирми (3,7 милиони евра) наспроти трошоците за набавка на индустриска сол и ризла за истурање по патиштата и улиците (1,6 милиони евра). Ова се дополнителни трошоци, покрај оние за редовно буџетско финансирање на работењето на државните и локалните јавни претпријатија чија основна дејност е токму одржувањето на патишта и  улици.

На локално ниво, гледано по општини и градови, Скопје е неприкосновено на врвот и за чистењето на неговите улици Градот и општините имаат склучено 10 договори со приватни фирми во вкупна вредност од 52 милиони денари односно 848 илјади евра. Куманово е следно со договор во вредност од 245 илјади евра. По него се Прилеп со околу 202 илјади евра и Тетово со 130 илјади евра.

По региони, пак, повторно доминира скопскиот регион каде што ќе се потрошат 41% од сите пари за зимско одржување на патиштата. Следува пелагонискиот регион со учество од 17%. Најмалку пари за оваа намена ќе се потрошат во вардарскиот (2%) и во југоисточниот регион (само 0,1%).

Приказ на трошоците за зимско одржување на улиците

prikaz-marko-copy

 

Методолошки пристап

Основа за пресметка на трошоците на институциите за зимско одржување на патишта и улици се податоците добиени од Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН). Во истражувањето се опфатени тендерите на сите институции на централно и локално ниво спроведени во текот на 2015 и 2016 година за зимско одржување кое ја опфаќа зимската сезона 2016-2017 година. Предмет на анализа беа 57 постапки за јавна набавка. Притоа за 31 тендери податоците се добиени од известувањата за склучените договори или од евиденцијата на постапките со барање за прибирање на понуди. Додека за 26 тендери податоците се добиени од огласите за јавни набавки и за нив се користи проценета вредност на трошоците за зимско одржување.

Приказ на трошоците за зимско одржување за 2016-2017

Повеќе

Тренинг за истражувачко новинарство со помош на дигитални алатки

Posted in Вести, Истражувачко новинарство

dsc08561
Воведот во моќта на интернетот како алатка за истражувачки новинари, концептот на отворени податоци, запознавање со работа со специјализирани софтверски алатки адаптирани за секојдневна употреба во редакција беа само дел од темите опфатени на тренингот за истражувачко новинарство со помош на дигитални алатки одржан на 19 и 20 ноември 2016 година во Скопје.

Повеќе

Работилница за новинари и граѓански организации од Полошкиот регион

Posted in Избрани, Истражувачко новинарство

DSC08289

Центарот за граѓански комуникации, НВО Инфоценатор и БИРН Македонија на 14. ноември 2016 година во Тетово организираа Работилница за новинари и граѓански организации на тема „Како до поквалитетни истражувања и подобра соработка?“

Повеќе

Студиска посета на новинари за размена на искуства за истражувачко новинарство со колеги од Република Србија

Posted in Избрани, Истражувачко новинарство

14642919_10154739568719040_845202791_n

Белград, 19-22 октомври 2016 година – Група македонски новинари на студиска посета во Србија се запознаа со практиките и искуствата на нивните колеги во насока на подобрување на вештините за истражувачкото новинарство.
Посетата беше организирана во рамките на проектот поддржан од ЕУ „Истражувачко новинарство за поттикнување реформи“, а групата беше составена од десет новинари од национални телевизии, од печатените и онлајн медиуми од Македонија.

Повеќе

Тренинг за истражувачко новинарство во областа на финансиското и економското известување

Posted in Избрани, Истражувачко новинарство

gacovv

Од 30. септември од  2. октомври во Охрид беше одржан тренинг за истражувачко новинарство во областа на финансиското и економското известување. На третиот по ред тренинг во рамките на проектот поддржан од ЕУ „Истражувачко новинарство за поттикнување на реформи“ учествуваа новинари од 10 медиуми од земјата.

Повеќе

Тренинг за истражувачко новинарство во изборниот процес

Posted in Избрани, Истражувачко новинарство

DSC07602

Од 16. до 18. септември во Охрид беше одржан тренинг за истражувачко новинарство во изборниот процес. На тренингот кој е дел од проектот поддржан од Европската Унија „Истражувачко новинарство за поттикнување реформи“ учествуваа новинари од 13 медиуми од земјата.

Повеќе

Анализа на резултатите од мониторинг на известувањето на медиумите

Posted in Избрани, Истражувачко новинарство

kaverr Мониторингот на медиумите за проценка на квантитетот и на квалитетот на истражувачкото и на аналитичкото новинарско известување се спроведува во рамките на проектот „Истражувачко новинарство за поттикнување реформи“.

Основна цел на мониторингот е да обезбеди доволно, квалитетни и релевантни, информации за оцена на застапеноста и квалитетот на истражувачките и аналитичките новинарски текстови, како и за темите и областите на кои се однесуваат тие текстови.

Анализа на резултатите од мониторингот на известувањето на медиумите

Повеќе