Продолжен рокот за доставување апликации за повикот за доделување мали грантови на граѓански организации во рамки на проектот „Истражувачко новинарство за поттикнување реформи“

Posted in Избрани, Истражувачко новинарство

Logoa-NOVO-MK

Центарот за граѓански комуникации (ЦГК) во соработка со НВО Инфоцентар и БИРН Македонија во рамките на проектот „Истражувачко новинарство за поттикнување реформи“, финансиран од Европската Унија преку програмата за поддршка на граѓанскиот сектор и слободата на медиумите 2014, објавуваат повик за доделување грантови за граѓански организации (ГО) за акции поврзани со прибирање, обработка и анализа на информации од јавен карактер и подготовка на отворени бази на податоци за области од поширок јавен интерес.

Предвидено е да се доделат осум (8) мали грантови, по еден во секој од планските региони во државата (Скопски, Источен, Југоисточен, Североисточен, Пелагониски, Вардарски, Југозападен и Полошки регион) во износ до 3.000 евра по грант (во денарска противвредност од 184.000 денари). Вкупниот износ на повикот изнесува 24.000 евра.

Апликациите се доставуваат до 7 април 2017 година, а спроведувањето на активностите е планирано во периодот мај-ноември 2017 година.

Повик за доделување грантови

Прилог 1 Образец за пријавување

Прилог 2 Буџет

Прилог 3 Опис на проектот

Прилог 4 Податочни сетови

 

Повеќе

Тренинг за телевизиско новинарство

Posted in Uncategorized @mk, Вести, Избрани, Истражувачко новинарство

 

DSC_0489

Од 3. до 5. март 2017 година во Велес беше одржан тренинг за телевизиско новинарство на кој учествуваа 10 новинари од 8 медиуми од земјата. Предавачи на тренингот беа новинарката и уредничката од ВВС Рејчел Рајт и Ана Петрушева од БИРН.

Преку предавањата на тренингот учесниците можеа да научат повеќе за основните телевизиски принципи и вредности на уредувањето, селектирањето на секвенците и кадрите, пишувањето за телевизија и интервјуирањето. Значаен дел од тренингот беше посветен на работилниците во кои секој од учесниците индивидуално работеше на конкретна задача која потоа ја презентираше. Исто така беа прикажани и неколку стории  кои беа анализирани и дискутирани од страна на предавачите и учесниците.

DSC_0585

Овој тренинг е дел од проектот финансисран од Европската Унија „Истражувачко новинарство за поттикнување реформи“.

 

Повеќе

Повик за доделување мали грантови на граѓански организации во рамки на проектот „Истражувачко новинарство за поттикнување реформи“

Posted in Вести, Истражувачко новинарство

Logoa-NOVO-MK

Центарот за граѓански комуникации (ЦГК) во соработка со НВО Инфоцентар и БИРН Македонија во рамките на проектот „Истражувачко новинарство за поттикнување реформи“, финансиран од Европската Унија преку програмата за поддршка на граѓанскиот сектор и слободата на медиумите 2014, објавуваат повик за доделување грантови за граѓански организации (ГО) за акции поврзани со прибирање, обработка и анализа на информации од јавен карактер и подготовка на отворени бази на податоци за области од поширок јавен интерес.

Повик за доделување грантови

Прилог 1 Образец за пријавување

Прилог 2 Буџет

Прилог 3 Опис на проектот

Прилог 4 Податочни сетови

 

 

Повеќе

Преглед на истражувања на локално ниво

Posted in Алатки, Вести, Избрани, Истражувачко новинарство

mapVisualization

Во прегледот на сите истражувања на локално ниво претставени на мапата на Македонија е овозможено со кликнување на конкретна општина да се добијат истражувањата на Центарот за граѓански комуникации во кои е опфатена самата општина или некоја институција од општината, како и линкови кои ве водат до секое од тие истражувања.

Во прегледот на истражувањата на Центарот за граѓански комуникации на локално ниво се вклучени над 25 истражувања кои се однесуваат на буџетите на општините и уделите на трошоците за плати и капитални инвестиции, финансиските резултати на сите јавни претпријатија, трендот на вработувањата во најголемите јавни претпријатија во земјата, трошоците за јавни набавки, долговите во здравството, квалитетот на животната средина, степенот на здравствена заштита и тн. Во прилог на истражувањата во отворен формат (ексел табела) се дадени сите податоци кои се обезбедени во текот на истражувањата.

Оваа алатка е развиена во насока на поттикнување на новинарите и невладините организации да ги базираат своите истражувања и работа на прецизни податоци кои ќе послужат како основа за натамошно продлабочување на сознанијата и доаѓање до нови информации кои треба да придонесат кон подобро информирање на граѓаните.

За да ја користите мапата кликнете на следниот линк Преглед на сите истражувања на локално ниво.

 

 

Повеќе

Новинарите и граѓанските организации: Како до поквалитетни истражувања и подобра соработка?

Posted in Вести, Избрани, Истражувачко новинарство

DSC_0121

Дума.мк

Невладините организации, во својата работа, да започнат да подготвуваат истражувања, анализи и експертиза од пошироко општествено значење кои се насочени кон потребите и интереситена граѓаните. За нив да ги информираат новинарите, кои пренесувајќи ги информациите до граѓаните, ќе одговорат на потребата од продлабочување на соработката со невладините организации. Суштинската цел на ваквата иницијатива е градење партнерства помеѓу новинарите и невладините во интерес на граѓаните.

– Идејата од оваа взаемна соработка помеѓу невладините организации и новинарите е граѓаните да имаат корист и да ги почувствуваат придобивките. Значи да се работи на теми, истражувања и идеи кои ги засегаат граѓаните во секојдневниот живот. Јас мислам дека ваквиот начин на соработка е можно повеќе да заживее во локалните заедници затоа што токму во помалите средини граѓаните повеќе меѓусебно се познаваат и тука повеќе се упатени едни на други и кон граѓаните. Таа синергија, таа соработка, е повеќе можна во локалната заедница затоа што во неа новинари се дел од невладините организации и тие заедно знаат кои се главните проблеми на локалната заедница па затоа можат да помогнат во решавањето, рече новинарот Герман Филков, претседател на Центарот за граѓански комуникации.

Взаемниот ангажман, на невладините организации и новинарите, во реализацијата на истражувања на проблемите на граѓаните, конкретизирање на решенија, потоа доставување до надлежните институции произлегува и од фактот што прво сите се граѓани, а потоа се граѓански активисти и новинари. Поттик да се продлабочи соработката на конкретни проблеми и решенија, во интерес на граѓаните, ќе овозможи и создавање на бази на податоци кои освен што на новинарите ќе им овозможи да ги користат аналитичките податоци при истражувањата, на невладините организации ќе им бидат особено значајни при подготовка на нови проекти за аплицирање кај нови донатори.

DSC_0137

– Добро е кога секоја невладина организација, посебно за посветените на конкретни проблеми и теми, да има свои систематизирани податоци, информации, факти и документи кои ќе им помагаат во работата како ним така и на новинарите на кои ќе им послужат како извори на информации. Тоа не мора да значи дека треба да се има софтвер, па он лајн итн бидејќи тоа подразбира друга логистика и потреба како што се експерти,човечки ресурси и друго. Но, во принцип ако вие работите на проблемот семејно насилство добро е да го следите континуирано, да имате податоци, факти и лични приказни, а не само ставови на организациите. Јас претпоставувам дека и за новинарите е значајно не само да следат дневни настани организирани од граѓанските организации  и еднократно да се покрие настан туку тие да бидат поттикнати од можноста да извлекуваат податоци за новинарски стории, теми и подтеми кои се поширок јавен интерес и според потребите на граѓаните, рече Билјана Бејкова од НВО Инфо центарот.

Како резултат на взаемна соработка, на невладини организации и новинари, во Скопје се создадени повеќе бази на податоци. Тие се користат од страна на граѓани, од експерти во определени области, од новинари и граѓански организации. Особено е важно тие тековно да се одржуваат со внесување нови податоците со што ќе се спречи застареноста на информациите што пак од друга страна поттикнуваат на доистражувања и аналитичка обработка од страна на граѓани, на експерти, на новинари и други заинтересирани лица.

DSC_0160

Ова беше целта на еднодневната работилница на проектот „Истражувачко новинарство за поттикнување реформи“ , финансиран од ЕУ, што Центарот за граѓански комуникации ја одржа во Велес, како град кои припаѓа во вардарскиот плански регион. Претставниците на невладините организации и новинарите имаа можност да разговараат, да предлагаат начини за продлабочување на взаемната соработка и да ги слушнат досегашните искуствата на новинарот Ристе Змејковски од Балканската истражувачка мрежа како и на новинарката Сабина Факиќ од Центарот за граѓански комуникации.

 

 

 

Повеќе

Тренинг за истражувачко новинарство за теми од локално значење

Posted in Вести, Избрани, Истражувачко новинарство

DSC_0059

Од 20. до 22. Јануари 2017 година во Маврово беше одржан Тренинг за истражувачко новинарство за теми од локално значење. На тренингот учествуваа 16 новинари од локални медиуми од Струмица, Радовиш, Штип, Кочани, Охрид, Битола, Гостивар, Прилеп и Скопје.

Предавачи на тренингот беа Снежана Лупевска Созен, истражувачки новинар и уредник, Павле Гацов, претседател на здружение на даночни советници и Тамара Чаусидис, уредник во БИРН Македонија.

DSC_0094

Предмет на обуката беа техники на истражувачкото новинарство, извори и техники на интервјуирање, користење документи, социјални медиуми и други извори, следење на работата на локалните јавни институции, истражување на полнењето и трошењето на буџетите на општините, истражување на работата на локалните јавни претпријатија, „Мојо“ истражувачко новинарство, „пакување“ на истражувачка сторија и совети како да се дојде до идеи за истражувачки стории.

Во делот на практичната работа се зборуваше за надминувањето на тешкотиите и пречките при истражувањата и развивање на потенцијални истражувачки стории.

Тренингот е дел од проектот „Истражувачко новинарство за поттикнување реформи“ поддржан од Европската Унија.

Повеќе

Трошоци за зимско одржување во Македонија за сезоната 2016-2017

Posted in Алатки, Вести

winter-maintenance

За ангажирање на механизација за чистење на улиците и патиштата од снег, како и за набавка на индустриска сол и ризла, во зимската сезона 2016-2017 година, државните институции ќе потрошат околу 322 милион денари односно над 5,2 милион евра.

Најмногу пари ќе чини  зимското одржување на регионалните и магистралните патишта за што ЈП Македонија пат ќе потроши 3 милиони евра. Останатите околу 2,2 милиони евра се за чистење на улиците на Градот Скопје и општините.

Приказот на сите 57 тендери за одржување на патиштата и улиците во зимската сезона 2016-2017 година покажува дека во трошоците за оваа намена доминантни се оние за користење на механизација и на работници од приватни фирми (3,7 милиони евра) наспроти трошоците за набавка на индустриска сол и ризла за истурање по патиштата и улиците (1,6 милиони евра). Ова се дополнителни трошоци, покрај оние за редовно буџетско финансирање на работењето на државните и локалните јавни претпријатија чија основна дејност е токму одржувањето на патишта и  улици.

На локално ниво, гледано по општини и градови, Скопје е неприкосновено на врвот и за чистењето на неговите улици Градот и општините имаат склучено 10 договори со приватни фирми во вкупна вредност од 52 милиони денари односно 848 илјади евра. Куманово е следно со договор во вредност од 245 илјади евра. По него се Прилеп со околу 202 илјади евра и Тетово со 130 илјади евра.

По региони, пак, повторно доминира скопскиот регион каде што ќе се потрошат 41% од сите пари за зимско одржување на патиштата. Следува пелагонискиот регион со учество од 17%. Најмалку пари за оваа намена ќе се потрошат во вардарскиот (2%) и во југоисточниот регион (само 0,1%).

Приказ на трошоците за зимско одржување на улиците

prikaz-marko-copy

 

Методолошки пристап

Основа за пресметка на трошоците на институциите за зимско одржување на патишта и улици се податоците добиени од Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН). Во истражувањето се опфатени тендерите на сите институции на централно и локално ниво спроведени во текот на 2015 и 2016 година за зимско одржување кое ја опфаќа зимската сезона 2016-2017 година. Предмет на анализа беа 57 постапки за јавна набавка. Притоа за 31 тендери податоците се добиени од известувањата за склучените договори или од евиденцијата на постапките со барање за прибирање на понуди. Додека за 26 тендери податоците се добиени од огласите за јавни набавки и за нив се користи проценета вредност на трошоците за зимско одржување.

Приказ на трошоците за зимско одржување за 2016-2017

Повеќе