Истражување за примената на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер од страна на новинарите

Posted in Алатки, Избрани

Со цел да се добие јасна слика за сегашната примена на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер од страна на новинарите, изработено е ова длабинско истражување, кое опфаќа анкета со новинари, тестирање на институциите како одговараат на новинарските барања за информации и компаративен приказ на законските рокови за добивање одговор во Република Македонија и во другите европски земји, како и во Европската Унија. Истражувањето ни дава валиден приказ на актуелните состојби и претставува добра појдовна основа за ефикасно спроведување на натамошни активности во насока на поголема примена на Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер од страна на новинарите, што понатаму ќе влијае врз подобрување на квалитетот на информирањето.

Преземете го документот (.pdf)

Повеќе

LEGAL leaks toolkit – водич за новинари за пристап до информации од јавен карактер

Posted in Алатки, Избрани

Legal leaks насловна

Овој прирачник е наменет за новинари кои работат во кој било медиум – весници, радио и телевизија – како и за блогерите и други професионални информатори на кои, за нивните стории, им е потребен пристап до информациите кои ги поседуваат јавните институции.

Преземете го прирачникот (.pdf)

Повеќе