Повик за доделување мали грантови на граѓански организации во рамки на проектот „Истражувачко новинарство за поттикнување реформи“

Posted in Вести, Истражувачко новинарство

Logoa-NOVO-MK

Центарот за граѓански комуникации (ЦГК) во соработка со НВО Инфоцентар и БИРН Македонија во рамките на проектот „Истражувачко новинарство за поттикнување реформи“, финансиран од Европската Унија преку програмата за поддршка на граѓанскиот сектор и слободата на медиумите 2014, објавуваат повик за доделување грантови за граѓански организации (ГО) за акции поврзани со прибирање, обработка и анализа на информации од јавен карактер и подготовка на отворени бази на податоци за области од поширок јавен интерес.

Повик за доделување грантови

Прилог 1 Образец за пријавување

Прилог 2 Буџет

Прилог 3 Опис на проектот

Прилог 4 Податочни сетови

 

 

Повеќе

Преглед на истражувања на локално ниво

Posted in Алатки, Вести, Избрани, Истражувачко новинарство

mapVisualization

Во прегледот на сите истражувања на локално ниво претставени на мапата на Македонија е овозможено со кликнување на конкретна општина да се добијат истражувањата на Центарот за граѓански комуникации во кои е опфатена самата општина или некоја институција од општината, како и линкови кои ве водат до секое од тие истражувања.

Во прегледот на истражувањата на Центарот за граѓански комуникации на локално ниво се вклучени над 25 истражувања кои се однесуваат на буџетите на општините и уделите на трошоците за плати и капитални инвестиции, финансиските резултати на сите јавни претпријатија, трендот на вработувањата во најголемите јавни претпријатија во земјата, трошоците за јавни набавки, долговите во здравството, квалитетот на животната средина, степенот на здравствена заштита и тн. Во прилог на истражувањата во отворен формат (ексел табела) се дадени сите податоци кои се обезбедени во текот на истражувањата.

Оваа алатка е развиена во насока на поттикнување на новинарите и невладините организации да ги базираат своите истражувања и работа на прецизни податоци кои ќе послужат како основа за натамошно продлабочување на сознанијата и доаѓање до нови информации кои треба да придонесат кон подобро информирање на граѓаните.

За да ја користите мапата кликнете на следниот линк Преглед на сите истражувања на локално ниво.

Оваа алатка е изготвена од Центарот за граѓански комуникации во рамките на проектот „Истражувачко новинарство за поттикнување реформи“ финансиран од Европската Унија. Содржината на податоците е единствена одговорност на Центарот за граѓански комуникации и на никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.

 

 

Повеќе

Новинарите и граѓанските организации: Како до поквалитетни истражувања и подобра соработка?

Posted in Вести, Избрани, Истражувачко новинарство

DSC_0121

Дума.мк

Невладините организации, во својата работа, да започнат да подготвуваат истражувања, анализи и експертиза од пошироко општествено значење кои се насочени кон потребите и интереситена граѓаните. За нив да ги информираат новинарите, кои пренесувајќи ги информациите до граѓаните, ќе одговорат на потребата од продлабочување на соработката со невладините организации. Суштинската цел на ваквата иницијатива е градење партнерства помеѓу новинарите и невладините во интерес на граѓаните.

Повеќе

Тренинг за истражувачко новинарство за теми од локално значење

Posted in Вести, Избрани, Истражувачко новинарство

DSC_0059

Од 20. до 22. Јануари 2017 година во Маврово беше одржан Тренинг за истражувачко новинарство за теми од локално значење. На тренингот учествуваа 16 новинари од локални медиуми од Струмица, Радовиш, Штип, Кочани, Охрид, Битола, Гостивар, Прилеп и Скопје.

Предавачи на тренингот беа Снежана Лупевска Созен, истражувачки новинар и уредник, Павле Гацов, претседател на здружение на даночни советници и Тамара Чаусидис, уредник во БИРН Македонија.

DSC_0094

Предмет на обуката беа техники на истражувачкото новинарство, извори и техники на интервјуирање, користење документи, социјални медиуми и други извори, следење на работата на локалните јавни институции, истражување на полнењето и трошењето на буџетите на општините, истражување на работата на локалните јавни претпријатија, „Мојо“ истражувачко новинарство, „пакување“ на истражувачка сторија и совети како да се дојде до идеи за истражувачки стории.

Во делот на практичната работа се зборуваше за надминувањето на тешкотиите и пречките при истражувањата и развивање на потенцијални истражувачки стории.

Тренингот е дел од проектот „Истражувачко новинарство за поттикнување реформи“ поддржан од Европската Унија.

Повеќе

Трошоци за зимско одржување во Македонија за сезоната 2016-2017

Posted in Алатки, Вести

winter-maintenance

За ангажирање на механизација за чистење на улиците и патиштата од снег, како и за набавка на индустриска сол и ризла, во зимската сезона 2016-2017 година, државните институции ќе потрошат околу 322 милион денари односно над 5,2 милион евра.

Најмногу пари ќе чини  зимското одржување на регионалните и магистралните патишта за што ЈП Македонија пат ќе потроши 3 милиони евра. Останатите околу 2,2 милиони евра се за чистење на улиците на Градот Скопје и општините.

Приказот на сите 57 тендери за одржување на патиштата и улиците во зимската сезона 2016-2017 година покажува дека во трошоците за оваа намена доминантни се оние за користење на механизација и на работници од приватни фирми (3,7 милиони евра) наспроти трошоците за набавка на индустриска сол и ризла за истурање по патиштата и улиците (1,6 милиони евра). Ова се дополнителни трошоци, покрај оние за редовно буџетско финансирање на работењето на државните и локалните јавни претпријатија чија основна дејност е токму одржувањето на патишта и  улици.

На локално ниво, гледано по општини и градови, Скопје е неприкосновено на врвот и за чистењето на неговите улици Градот и општините имаат склучено 10 договори со приватни фирми во вкупна вредност од 52 милиони денари односно 848 илјади евра. Куманово е следно со договор во вредност од 245 илјади евра. По него се Прилеп со околу 202 илјади евра и Тетово со 130 илјади евра.

По региони, пак, повторно доминира скопскиот регион каде што ќе се потрошат 41% од сите пари за зимско одржување на патиштата. Следува пелагонискиот регион со учество од 17%. Најмалку пари за оваа намена ќе се потрошат во вардарскиот (2%) и во југоисточниот регион (само 0,1%).

Приказ на трошоците за зимско одржување на улиците

prikaz-marko-copy

 

Методолошки пристап

Основа за пресметка на трошоците на институциите за зимско одржување на патишта и улици се податоците добиени од Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН). Во истражувањето се опфатени тендерите на сите институции на централно и локално ниво спроведени во текот на 2015 и 2016 година за зимско одржување кое ја опфаќа зимската сезона 2016-2017 година. Предмет на анализа беа 57 постапки за јавна набавка. Притоа за 31 тендери податоците се добиени од известувањата за склучените договори или од евиденцијата на постапките со барање за прибирање на понуди. Додека за 26 тендери податоците се добиени од огласите за јавни набавки и за нив се користи проценета вредност на трошоците за зимско одржување.

Приказ на трошоците за зимско одржување за 2016-2017

Ова истражување е изготвено од Центарот за граѓански комуникации во рамките на проектот „Истражувачко новинарство за поттикнување реформи“ финансиран од Европската Унија. Содржината на истражувањето е единствена одговорност на Центарот за граѓански комуникации и на никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.

Повеќе

Тренинг за истражувачко новинарство со помош на дигитални алатки

Posted in Вести, Истражувачко новинарство

dsc08561
Воведот во моќта на интернетот како алатка за истражувачки новинари, концептот на отворени податоци, запознавање со работа со специјализирани софтверски алатки адаптирани за секојдневна употреба во редакција беа само дел од темите опфатени на тренингот за истражувачко новинарство со помош на дигитални алатки одржан на 19 и 20 ноември 2016 година во Скопје.

Повеќе